indregard.no
Politikk og samfunn

Datalagring, personvern og den manglende borgerretten

Dette er en etappe i en pågående bloggstafett.

Personvernet burde vært grunnlovsfestet. Eidsvollsmennene så neppe for seg trusselen av et europeisk datalagringsdirektiv, og lot det derfor bli med en bestemmelse som forbyr «hus-inkvisitioner» – en bestemmelse som Høyesterett nettopp tok i bruk for å ugyldiggjøre Norges versjon av PATRIOT Act, der politiet fikk omfattende fullmakter til å drive romavlytting.

Datalagringsdirektivet pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år. Mens den ulovlige romavlyttingen tross alt bare rammet de som politiet var spesielt interesserte i, kan denne avlyttingen av den elektroniske almenningen ramme alle. Det er vanlige ansatte hos internettselskapene som blir portvoktere til denne ekstremt sensitive informasjonen. Det er ingen grunn til å tro at de vil kunne motstå fristelsene som følger.

Bloggstafetten ber om at Norge bruker reservasjonsretten i EØS-avtalen for å forhindre direktivet. Jeg kan gjerne skrive under på det, men det er fåfengt. Reservasjonsretten ble aldri opprettet for å brukes, minst av alt av Arbeiderpartiet. Snarere har Arbeiderpartiets folk ved gjentatte anledninger hevdet at EØS-avtalen er død dersom vi bruker denne retten. Pussig det der, at det aldri ble nevnt før den ble inngått – da var reservasjonsretten til for å brukes.

Min oppfordring går derfor til Høyesterett. Erklær også dette for husinkvisitioner.

Andre deltakere i stafetten:

Lars-Henrik Paarup Michelsen, 2.kandidat

 1. nestleder Unge Venstre
  Tanketom, Andreas H. Opsvik
  Jon Lien, master på Politisk Økonomi
  Svein Ølnes, It-forsker & bonde
  Stian Skår Ludvigsen, Statistiker - valgprognose
  Bjørn Magne Solvik, blogger
  Vampus, blogger Heidi Nordby Lunde
  Bjørn Stærk, blogger
  Erlend Sand, leder i Europeisk Ungdom
  Bjørge Solli, blogger
  Bjørn Smestad, blogger
  Odd Corner, blogger og Venstremedlem Odd Bovim
  Tredje vei, Unge Venstres valgkampanje 09
  Liberalist? Javisst!
  Pål Hivand, kommunikasjonsrådgiver og blogger
  Linn Beates liberale, Linn Beate Kaald Thoresen, Venstrepolitiker i Oslo, og blogger
  Unkownrebel, blogger
  MortenM, Morten Myksvoll, 2.nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom
  Vindheimbloggen, Jan Bojer Vindheim, De Grønne
  Gisle Hannemyr, forsker IT/informatikk
  Problematisk, blogger Stian Andreassen
  Hjerter i grønt, blogger Øyvind Strømmen, Miljøpartiet De Grønne
  Ungdom mot EU
  Rødt
  Unfiltered perception, blogger Gunnar Roland Tjomlid
  Floken i nettet, blogger Arne Brendmo
  Unge Venstre
  Erling Folkvord, 1.kandidat Rødt Oslo, stortingsvalget
  Verden fra et liberalt konservativt synspunkt, blogger Liberalisten
  Levra, blogger Kjell Thomas Fagerud
  Børge forteller om livet, blogger Børge
  Mads Opheim, Blogger og Leder Sør Trønderlag SU
  Boba.no, blogger Simon Hansen
  Runes blogg
  eBlog, blogger Tore Hoel
  Konrads tankesmie
  Confuse a cat, Einar Bjørshol
  Fata, Blogger
  Jarle på norsk, Blogger
  Hilde-Gunn, Blogger
  Midboee
  From thoughts to text, Tor Håkon Haugen

Kanskje ikke en direkte deltager, men Grønt hjarte (SP) omtalte tilfeldigvis datalagringsdirektivet igår.

Disse tre er blitt lagt til artikkelen 15.juli:
Simon Olsen (publiserte 14.juli)
Jarle på norsk (publiserte 14.juli)
Andreas Tolf Tolfsen (publiserte 14.juli, på engelsk)

personvern bloggstafett