indregard.no
Politikk og samfunn

Verdensbildet

Noen ganger er det frustrerende å lese Klassekampen. Jeg mener, det er naturligvis langt sjeldnere frustrerende enn å lese VG, Dagbladet, Norge i Dag eller Stavanger Aftenblad. Men av og til er det frustrerende å lese også Klassekampen.

Yohan Shanmugaratnam skriver om G20-møtet, med vinklingen at «G20-landene vil utnytte krisa for å presse frem ytterligere frihandel». Dette er, med respekt å melde, det reneste visvas og vitner om en nærmest komisk motvilje til å omstille seg blant Shanmugaratnams kilder i NGO-miljøet.

G20-landene er under stort press fra sine egne land for å bedrive mer proteksjonisme selv. Sarkozy, for eksempel, har flere gang gitt milde uttrykk for at han mener franske biler bør produseres i Frankrike, i stedet for de andre landene i EU. Å se for seg at landene, i dette klimaet, har tenkt å presse frem mer frihandel, er derfor temmelig underlig. G20-møtet kommer riktignok til å ende med en erklæring om at landene fortsatt er forpliktet til de etablerte målene om å øke den internasjonale handelen og markedsadgangen, men dette er langt på vei et skalkeskjul. I virkeligheten planlegger alle landene ødeleggende tollbarrierer og proteksjon av sine egne tapsmaskiner.

Frihandel er så mangt. Frihandel betyr blant annet at det nyoppstartede miljøbilselskapet Tata Motors får anledning til å selge sin Nano i vesten. Her snakker vi om en billig bil med svært lave utslipp, produsert i India. Hvis G20-møtet ender med å forsvare frihandelen, vil denne bilen om noen år få lov til å konkurrere ut Hummere og de andre vestlige miljøsinkene. Hvis G20-landene går i strupen på frihandelen, ender vi i stedet opp med å forsvare de miljøfiendtlige, utdaterte og ulønnsomme industriene i vesten.

Når de rike landene snakker om frihandel, er det all grunn til å applaudere. Rike lands proteksjonisme har ingen saklig begrunnelse i rettferdighet. Når de snakker om markedstilpasning, strukturtilpasning og åpning av fattige lands markeder, derimot, er det liten grunn til ovasjoner. Men man må klare å skille på disse to.

Shanguratmans kilder hevder også at G20-landene vil innføre mer av den medisinen som skapte finanskrisa. Hvis de fortsatt snakker om frihandel, tror jeg de fleste vil være temmelig overrasket over denne analysen. Skapte handel med varer over landegrensene finanskrisa? Jeg trodde det var kreative finansinstrumenter og lånebobler?

finanskrisen klassekampen frihandel