indregard.no
Politikk og samfunn, Toppsaker

Hjælp

IMF ser troll i skogen.

IMFs vekstprognoser 2009 og 2010

Dette… er drøyt. IMF driver ikke med så veldig spekulative spekuleringer om fremtida, så dette er nøkterne anslag. En global resesjon på dette nivået vil medføre politisk og sosial uro.

  • Bak de anonyme grå stolpene som viser fire prosentpoeng lavere vekst for u-landene skjuler det seg sult, nød, død og kupp.
  • En japansk treårig resesjon med toppunkt på -5 % i år har enorme ringvirkninger for landene rundt, som lever av å være leverandører til japanerne. Disse landene er langt i fra 100 % politisk stabile.
  • Arbeidsløsheten i Japan, Sør-Korea, kanskje Kina og Øst-Europa vil skyte i været. Prøv å styre et land med 10-15 % arbeidsledige og ingen sikkerhetsnett; la oss kalle landet for Japan 2010. Selv ikke Japan trenger å bestå slik vi kjenner det.

Og 2010-anslagene er selvsagt langt mer usikre enn 2009…

økonomi imf