indregard.no
Politikk og samfunn

Kjør panikk

Årets nobelprisvinner i økonomi1 Paul Krugman anbefaler panikk. Av en eller annen grunn føler jeg at dette er overflødig:

Figur som viser årets aksjeutvikling sammenlignet med andre kræsj.

Som grafen viser (klikk på den hvis du ikke klarer å lese), så er vi inne i en aksjemarkedskræsj som frem til nå har en sterkere negativ utvikling enn 1929-kræsjen. Krugman mener imidlertid at det ikke er aksjemarkedet som er problemet. Panikken bør fremkalles fordi kredittmarkedet er torpedert. Renten på tremåneders statsobligasjoner er 0.02 %, og problemet med det er at så lav rente betyr at tilbud på lån er på et absolutt minimum. Kanskje ikke noe vi ikke visste fra før, men poenget er godt. Aksjemarkedet kan forsvinne uten at noen andre enn børsmeglerne merker det. Problemet er når arbeidsgiveren din forsvinner.


  1. Bla bla ikke ordentlig nobelpris bare Nobels minnemedalje i økonomi hvem bryr seg.

økonomi aksjekurser