indregard.no
Politikk og samfunn

Grundig

Du kan si hva du vil om dette blogginnlegget, men det er i alle fall grundig. Sannsynligvis den grundigste gjennomgangen noen har gjort av dette alternative statsbudsjettet.

Det er interessant at politikkdannelsen i moderne partier større og større grad løsrives fra programdannelsen. I valgkampen er det viktigere å analysere hva partilederne sier enn hva partiet formelt mener. Paradoksalt nok er det bare i saker som det er stor kamp om på landsmøtene at politikerne føler seg reelt bundet – tenk for eksempel på EU-spørsmålet i Venstre.

Siv Jensen har lovet å ikke kutte tilbake på velferdsordninger og tidligere benektet at FrP ønsker å fjerne lovene som regulerer arbeidslivet – selv om partiprogrammet sier begge deler. Realiteten er at velgerne har rett når de prioriterer å høre på hva Siv Jensen – eller en annen partileder – sier, i stedet for å lese hva partiet mener. Det er ikke dermed sagt at politikerne alltid gjør som de sier. Men signalene om hvilke programposter de selv mener er politisk ugjennomførbare, bør man ta med i beregningen. Det betyr nemlig at partiledelsen mener at den pragmatiske kostnaden ved å oppnå dette  målet er større enn den ideologiske nytten det har. Dermed kan partier fortsette å kalle seg «liberalistisk» eller «sosialistisk» for å tekkes sine egne medlemmer, samtidig som de slipper å gjøre tiltak som er upopulære hos velgerne.

FrP partipolitikk valgløfter