indregard.no
Politikk og samfunn

Pre-emptive strike

Skal vi ikke snart ta Siv Jensen på ordet, og hengi oss til kampen for det stakkars israelske folket, som lever i frykt på sin okkuperte jord? Bør vi ikke la empatien strømme når Selveste Siv måtte løpe for å nå bomberommet, og kunne høre eksplosjonen?

Det er jo tross alt verre å leve i frykt, enn å dø. Eller…?

Ellers rapporterer en samling britiske nødhjelpsorganisasjoner (bl.a. Amnesty, Care, Redd Barna, Oxfam og Christian Aid) at forholdene i de okkuperte palestinske områdene er verre i dag enn i 1967, når okkupasjonen begynte. Det er i så fall svært ille, for forholdene var langt fra optimale i 1967. En måte å illustrere forskjellene mellom Israel og Palestina på, er å se på hvor mange barn som dør før de blir 5 år. Forskjellen var enorm allerede i 1980, men andelsvis er den omtrent like stor i dag.1 Den fallende barnedødeligheten er en tendens vi finner igjen i hele verden, og skyldes mye bedre medisiner mot enkle barnesykdommer. Men i Palestina dør fortsatt 2,3 % av alle barn før de blir 5 år. De tilsvarende tallene for Israel er 0,6 %.

Kanskje kan noe av årsaken være dette:[^Fra nødhjelpsorganisasjonenes rapport.]

As a result of fuel and electricity restrictions, Gaza hospitals currently experience power cuts for 8-12 hours a day. This creates dependency on generators to run basic health facilities and critical surgical operations and procedures. There is currently a 60-70% shortage reported in the diesel required for hospital power generators.

A month by month comparison shows that the proportion of patients given permits to exit Gaza for medical care decreased from 89.3% in January 2007 to 64.3% in December 2007, an unprecedented low. It is important to note that even those patients who are granted permits to exit Gaza are sometimes denied access at the crossing itself. Twenty-seven such cases were reported in the month of October alone. … One main indicator, monitored since October 2007, is the death of patients due to the lack of access to referral services. During the period October-December 2007, WHO has confirmed the deaths of 20 patients, including 5 children.


  1. Kilde: UNData.

israel terrorisme palestina nødhjelp sykdom