indregard.no
Politikk og samfunn

Statistikkvrøvl

Ettersom den gamle «sprøytvarsleren» ikke er like aktiv som tidligere, må man vel ta tak i utspill som dette selv. Her argumenteres det altså for at boligmarkedet er ute på grunn av grafen under. Som vi kan se, ligger 2008-tallene på ledige boliger på et høyere nivå enn 2007 og 2006. Men så begynner journalisten å tenke:

Ledige boliger etter kalendermåned
Ledige boliger etter kalendermåned

«Følger årets kurve fjorårets med 5.500 i pluss, vil vi ha rundt 23.000 boliger til salgs mot slutten av året.»

Dette baserer seg på to åpenbare feilslutninger, og det er skremmende at slike skremmeskudd sklir gjennom redaksjoner som jobber med økonomi (E24). Feilslutningene er:

  • Boligmarkedet styres av kalenderår-baserte svingninger; og
  • Ulike absolutte tall for ledige boliger har ingen betydning for utviklingen i fremtiden.

Slike tidsserie-grafer bør sjelden settes opp med årlige perioder á la dette. Denne grafen burde definitivt settes opp som en enkelt linje gjennom 2006-2008. Da kunne man sett hvordan utviklingen i ledige boliger utvikler seg over tid – uavhengig av hvilket kalenderår vi tilfeldigvis befinner oss i. 

Hvis disse grafene viser noe som helst av interesse, er det den markante økningen i ledige boliger mot slutten av 2007. Det er faktisk et solid argument mot at det samme vil skje igjen. Dette bykset ser ut til å være en temmelig isolert hendelse i den korte historien grafene viser. Hadde det hele vist en jevn vekst gjennom 2006, 2007 og ut i 2008, hadde journalistens resonnement holdt mål.

statistikk økonomi boliger