indregard.no
Politikk og samfunn

Ubrukelig nettspill

Nettstedet «ung økonomi» skal gjøre ungdom interesserte og opplyste innenfor det økonomiske feltet, hilsen Finansdepartementet. Prosjektet både skremmer og skuffer:

Jeg syns nettstedet er belærende og en tanke fastlåst. Det er tydelig at embetsverket i Finansdepartementet har ønsket å formidle til ungdommen hvor viktig det er med pensjonssparing og stramhet i den økonomiske politikken. Men nettstedet går lengre enn det strengt tatt er absolutt konsensus om, og det ser derfor noe ut som et verktøy for å ensrette ungdommen inn mot sentrum i den økonomiske politikken. Det skremmer.

Det er imidlertid skuffende at departementet bruker så til de grader inkompetente folk til denne kommunikasjonen. Spillet «Finansministerens kontor» er like innovativt som en brosjyre, og inneholder setninger (ja, det er et spill med mye tekst) som:

«I en situasjon der budsjettpolitikken skulle gis en mer eksplisitt langsiktig forankring, var det samtidig behov for å gi pengepolitikken en klarere rolle i stabiliseringspolitikken.»

Med 40 studiepoeng samfunnsøkonomi er dette en selvsagthet, men det betyr ingenting for en elev i videregående opplæring. Sistnevnte er målgruppe for spillet. Jeg tror de har følt seg skikkelig tøffe som turde å skrive «budsjettpolitikken» – det heter jo egentlig «finanspolitikken».

Dermed er det ingen grunn til panikk – denne ensrettingen fungerer dårlig fordi målgruppa ikke har mulighet til å forstå den.

tips økonomi spill