indregard.no
Politikk og samfunn

Statsbudsjettet: Bli kjent med partiet ditt

I disse dager kommer opposisjonens alternative statsbudsjett. Jeg bruker å lese kuttforslagene, fordi de er temmelig avslørende for partiet. Hvilke områder er det greit å ofre for å få til fanesakene? I dag skal vi ta for oss Høyres alternative statsbudsjett.

Økt moms på mat med 2 %

Dette forslaget er et resultat av Høyres workshop «Dooh Nibor: Hvordan ta fra de fattige og gi til de rike». Jo – man øker avgiftene på varer som fattig og rik bruker omtrent like mange kroner på! Det var lurt! 1

Nå. Jeg kunne forstått dette tiltaket hvis poenget var å redusere antallet momssatser for å gjøre det enklere for bedrifter. Men det er ikke tilfelle. Her snakker vi om et rent inndekningsforslag, med en sosial profil som bare er et konservativt parti verdig. 2

1/2 mrd. mindre til bistand3

Høyre har viktige ting å finansiere. Alvorlige og kritiske problemer som må løses. For eksempel trengs det et kapitaltilskudd til friskoler. 200 millioner til skattelette for aksjeverdsettelse i bedrifter. 600 millioner for å fjerne utslippsavgiften for cruise- og fiskebåter. Da må noe ofres. Høyre foreslår: sultende barn i sør.

660 mill. mindre til barnehager

Ved å gjøre barnehagen 2 200 kr dyrere per år, blir etterspørselen etter barnehageplasser mindre. Dermed slipper man å bygge like mange barnehager. Dobbel bonus for Høyre! Ikke nok med at Kvinden kan komme seg tilbake til Køkenbænken, men man får penger til Skattelætter på toppen!

100 mill. fra flyktninger

Når man har etablert et image som omvendt Robin Hood, er det viktig å følge opp. Disse 100 millionene skal hentes inn ved at familiemedlemmet i Norge skal betale mer for familiegjenforening. Slik at vi sørger for at bare rike familier kommer til Norge. De trenger det kanskje ikke, men de er penere i tøyet.

Mindre frukt og grønt til barna

Den som spiser pølsemat og kjøttmat hele dagen
Han blir så kulerund og søt og stemmer kun med magen

Barn må slutte med grønnsaker snarest – ellers blir de nok tre-klemmende hippie-kommunister hele gjengen!


  1. Hvis dette ble vanskelig for deg, skal jeg prøve å forklare. De fleste bruker omtrent like mange kroner på mat. Selv om det er klare forskjeller på rikfolk og fattigfolk også her, er ikke forskjellen like stor. Folk som tjener 600.000 bruker ikke tre ganger så mye på mat som de som tjener 200.000. Det betyr at fattige bruker en prosentvis mye større andel av inntekten sin på mat. Når man øker skatten på mat, betyr det (prosentvis) en mye større skatteøkning for fattige enn for rike.

  2. Og så skal det nevnes at de rød-grønne økte matmomsen i fjorårets statsbudsjett, noe som selvsagt er usosialt det også. Men når Høyre argumenterer for forslaget sitt med at «regjeringen gjorde det i fjor», blir det for dumt. Det hjelper vel knapt de som blir utsatt for begge disse skatteøkningene.

  3. Eller som Høyre sier det: Mer til bistand, bare at det er en milliard mindre enn det regjeringen foreslår. Det er merkelig at alle de andre tallene i det alternative statsbudsjettet tar utgangspunkt i regjeringens forslag til statbudsjett, mens man akkurat på dette punktet velger å ta utgangspunkt i fjorårets budsjett.

Innvandring økonomi bistand Høyre statsbudsjettet barnehage