indregard.no
BlackboardAv: Amit Gupta på Flickr. Lenke til original
Filosofi

Til Ole, 1C

Hva er det du gjør?
Forspiller du tiden?
Gjør lekingen siden,
du vet du hva du bør!

Sitter du her
uten plan for i morgen?
Tenk så på sorgen
som følger deg der!

Du sover, du sover,
tenk på vår ære!
Skynd deg å lære
før timen er over!

Du er ikke hel
før prøven bestås
Du går fort til grunne
hvis målet ei nås

Samfunnet trenger
enorm kompetanse
Fremskrittet er jo
umulig å stanse

Vi har det så godt
at vi må få det best!
Vi har ikke tid nok
til atter en fest!

Vi har ikke råd
til å la oss forlede
Av sjelsro og stillhet
og ulønnsom glede.

skole dikt modernitet