indregard.no
Politikk og samfunn

Venstrevridde journalister

I Norge går en debatt om venstrevridde journalister, som i så fall er paradoksalt i et medielandskap som eies av rovdyrkapitalister. I USA er debatten en annen. Der diskuteres det om journalister er høyrevridde i økonomiske spørsmål.

Jeg gjentar: For høyrevridde. For amerikanere. I økonomiske spørsmål. 1

En analyse av norske journalisters politiske holdninger er interessant. Det er dog mer interessant med en analyse av norske avisartikler og nyhetsinnslag. Enda mer interessant blir det hvis vi klarer å dele opp journalistikken i forskjellige kategorier, og analysere hver kategori for seg. Det er grunn til å tro at forbrukerjournalister er ganske ulike økonomijournalistene. I hvor stor grad de har innflytelse over samfunnet, er også ulikt.

Jeg vil legge til at fordelingen av kompetanse mellom høyre- og venstresiden er ulik. Høyresidens journalister og intellektuelle kan økonomi og finans. Venstresiden er gode på andre samfunnsfag og humanistiske fag. Dominansen fører lett til en situasjon der høyresida får styre premissene for den økonomiske diskursen, mens venstresida styrer premissene for den mer verdiorienterte diskursen. I sum er dette et mye større problem for debattens kvalitet enn hvorvidt journalisten som lager reportasjer om fiskekonkurransen i Laksevåg stemmer SV.


  1. Det kan også nevnes at mannen jeg linker til, Tyler Cowen, er godt til høyre.

økonomi media Politikk og samfunn