indregard.no
Politikk og samfunn

Teknologien redder verden

Klimaet plager oss alle, men oljeindustrien og høyresida maner til ro: teknologien kommer til å redde oss. Når klima blir høyere verdsatt av folk flest, blir det også mer penger til å utvikle miljøvennlige løsninger. Som eksempel brukes, paradoksalt nok, biler. Biler blir stadig mer energieffektive – det vil si at de bruker mindre bensin. Men det er bare halve sannheten. Bilene bruker mindre bensin per tonn. Ettersom bilene samtidig blir tyngre og større, bruker 2007-modellene akkurat like mye bensin som 1980-modellene.

[Her var det en figur fra The Economist som nå er borte fra internett.]

Dermed benyttes teknologien på en ganske annen måte: den brukes til å undergrave intensjonene i utslippsbegrensende tiltak. Det skal koste å slippe ut CO₂, men bilindustrien vet at det blir urettferdig hvis nye biler skal få strammere grenser enn gamle. Derfor benytter de heller teknologiens muligheter til å holde utslippene på et konstant nivå, enn til å redusere utslipp i sum.

I tillegg kan det jo nevnes at antall biler i USA har økt fra 156 millioner til 231 millioner i samme periode. Antall biler er nå oppe i 80 % av befolkningen – medregnet familiemedlemmer og barn. Antall bileiere, derimot er på rundt 48 %. Norge ligger på rundt 41 bileiere per 100 innbyggere.

Det er til å bli temmelig motløs av.

Via The Economist.

statistikk miljø