indregard.no
Politikk og samfunn

Menn har mer sex enn kvinner

Det kommer stadig  rapporter om at (heteroseksuelle) menn har flere seksualpartnere eller oftere sex enn (heteroseksuelle) kvinner.  Er ikke det sånn det er, da? Menn er promiskuøse, kvinner er kyske. Feminister syns det er et bevis på patriarkalske behov for kontroll med kvinners seksualitet, mens moralister ser utro menn overalt.

Spørreundersøkelser viser det samme. Britiske menn har 12.7 partnere, britiske kvinner 6.5. Tyske menn har 15.5, kvinner har 10.1. I Frankrike har menn hatt 11.6 kvinner, mens kvinner har hatt 4.4 menn. I Norge er tallene henholdsvis 12/6 for menn/kvinner med samboer og 12/9 for de med samboer.

Problemet er bare at dette er umulig.

Ettersom heteroseksuelle kvinner stort sett har sex med én heteroseksuell mann om gangen, må antallet seksualpartnere hos den heteroseksuelle, kvinnelige befolkningen være nokså likt tallet for hetero menn. Naturligvis kan enkelte andre faktorer spille inn og gjøre tallet litt forskjøvet (trekanter, seksualpartnere fra andre land, seksualpartnere som er prostituerte eller fra andre grupper som ikke deltar i slike undersøkelser), men aldri i livet så mye. Det stemmer ikke overens med alt det andre folk rapporterer om sitt seksualliv.

Arnold Kling er bekymret for at rapportering av denne typen undersøkelser medfører at folk faktisk tror på logiske umuligheter, og handler deretter. Det kan for eksempel føre til at menn fremstilles som «kun opptatt av sex», mens kvinner blir fremstilt som mer balanserte og rasjonelle – når det egentlig er kvinnene som lyver seg nedover på skalaen. Eller at alle går rundt og tror de er uinteressante og uerfarne fordi de bare har hatt 4-5 partnere, når det i realiteten er normalen etter at man fjerner mennenes oppdiktede samleier.

Via Certain Doubts.

statistikk sex kvinner menn