indregard.no
Politikk og samfunn

Algoritme for avsløring av voldtektsmenn

  1. Innhent fakta
    1. 28 år (født 1979 eller 1980)
    2. Bor og eier en leilighet i Hollendergata (postnr. 0190)
  2. Finn de 114 som bor i gata
    1. Telefonkatalogen er fin å ha
  3. Kryss mennene i lista (vel 50 navn) mot skattelistene (der alderen er oppgitt)
  4. Voilá! Du har to-tre navn.

Den arrestertes personvern er ikke godt nok ivaretatt i denne saken.

politiet voldtekt personvern