indregard.no
Politikk og samfunn

Alarmisme

The Economist om fredsprisen:

Even so, the IPCC has come in for some stick. Some scientists claim that sceptics about global warming get frozen out of the process. Some accuse it of alarmism.

I den anledning er det verd å minne om at klimapanelet i mange år først og fremst ble kritisert for å være altfor forsiktig – at de valgte så strenge krav til konfidens at selv tydelige tendenser ble avvist som «ikke sikre resultater». Hvis man skal basere vurderingen av IPCC på kritikere, vil det derfor være vel så sannsynlig at IPCC underdriver som at de overdriver.

miljø klima forskning