indregard.no
Politikk og samfunn

Generalisere

Den avslørte opportunist-rasisten Toril Fiskerstrand i Oslo Høyre mener at sitatet er tatt ut av sammenheng:

– Det er ikke opptaket i sin helhet som kom frem. For ikke å snakke generelt om en gruppe, prøvde jeg å vri det om til utnyttelse av velferdsordningene, sier hun til kanalen.

Dette er en spennende nytolkning av begrepet generalisering. Hun prøvde altså å unngå å snakke om negrene som gruppe ved å henvise til at det også var mange andre innvandrere som er problematiske. Det var dette hun sa:

For det første er det mange som er redd for dem, og for det andre snylter de på fellesskapet. Og det gjelder ikke bare negre.

Moralen er at man ikke er generaliserende hvis man generaliserer nok.

Det kan godt hende Fiskerstrand ikke er rasist innerst inne, og at hun skjønner hvor dumt det er å si slike ting. Likevel er hun uegnet som politiker – fordi det ikke er greit å jatte med rasister av opportunistiske hensyn (stemmesanking i dette tilfellet). Slik med-jatting er nok en viktig årsak til at mange rasister går rundt med en oppfatning av at «alle mener jo det, men tør ikke si det».

I samme åndedrag vil jeg nevne FrPs sosialbyråd i Oslo, Sylvi Listhaug, som til Her og Nå på NRK P2 uttalte at «vi må ta på alvor at folk er redde når de går gjennom byen, blant annet på grunn av tiggere, som noen ganger er organisert kriminalitet». Uttalelsen kom etter en lang introduksjon der flere aktører som har forsket på tiggingen i Oslo avviste at tiggingen var organisert. Det finnes heller ingen holdepunkter for at tiggere bedriver noe kriminelt i Oslo. For Listhaug er det imidlertid viktigere å ta på alvor at folk er redde for disse tiggerne, enn å vurdere om det faktisk er noen grunn til å være redd for dem.

Denne typen politikk er skummel, fordi den er selvoppfyllende. Når autoritetene maser om at tiggerne er farlige og organiserte, tror naturligvis mange på dem. Dermed blir folk redde. Og når folk må redde, må man handle. Dermed er hele den politiske situasjonen iscenesatt av politikere – uten noe link til realiteter. En kompis av meg hevder at det blir noe á la å være mot eiendomsskatt fordi man er redd for spøkelser. I tillegg er det viktig å huske på at FrP i dette tilfellet tjener stemmer på å late som om det finnes spøkelser.

Også denne saken har et anslag av rasisme. Utenlandske tiggere er altså like lite organiserte og langt mindre kriminelle enn norske tiggere.1 Følgelig er det nødvendigvis rasistisk å gå løs på de utenlandske tiggerne som problem, uten å hevde det samme i forhold til de norske tiggerne.


  1. Langt mindre kriminelle av den årsak at norske tiggere tross alt disponerer inntiggede midler til ulovlige substanser.
Innvandring