indregard.no
Filosofi, Blogging og medier

Hendelse?

Ullevål sykehus oppklarer: Det lå en såkalt «hendelse» bak utskjellingen av hjerneblødende Ali.

A-ha! Da så. Jeg trodde ambulansefolkene bare hoppet ut av bilen, kalte ham en jævla gris, og stakk. Jeg hadde ikke tenkt over at det faktisk var en hendelse i tillegg. Nå som det er på det rene, kan jeg jo forstå ambulansefolkene. For det er jo i alle fall ikke sånn at folk som har blitt slått i hodet kan gjøre rare ting, si rare ting eller tisse på seg. Hvis det oppstår en hendelse samtidig som man kommer til en mann med hjerneblødning, er det jo ikke rart man skynder seg å skjelle ham ut og glemmer å kontrollere at han ikke er livstruende skadd før man kjører av gårde.

Et interessant bi-spørsmål fra etikken: Hvilken handling er moralsk mest forkastelig? Å slå noen slik at de faller i asfalten (som naturligvis er farlig, umoralsk og uforsvarlig, men bare veldig farlig når det kombineres med en del uflaks, slik som skjedde med Ali) eller å ved overlegg ikke hjelpe til når du er forpliktet til det? Selv om det i utgangspunktet kan virke rimelig å si at slaget er verst, er det en forskjell på ikke overlagt og overlagt som gjør dette litt muddy. Jeg er usikker på hva jeg selv synes. Hvis forsømmelsen skyldes rasisme, er det etter mitt syn åpenbart at unnlatelseshandlingen er verst.