indregard.no
Blogging og medier

VGs stil

Sigurd Allern, som er professor i journalistikk og tidligere redaktør av Klassekampen, har klaget VG inn for PFU etter det famøse forsideoppslaget om graviditetsmobbing av Ingunn Yssen. Klassekampen omtaler i dag VGs tilsvar til PFU. Tilsvaret følger i alle fall VGs generelle journalistiske stil:

Sigurd Allern har selv vært redaktør og sittet i den politiske redaksjonsledelse av samme Klassekampen, der en kvinne som var ute i svangerskapspermisjon opplevde å få sparken og en annen kvinnelig ansatt søkte avisledelsen om å få bli gravid, så hans engasjement på Vallas vegne kan kanskje forstås på denne bakgrunn.

Denne hersketeknikken kalles mistenkeliggjøring. Det er også vanskelig å se hvorfor årsakene til Allerns engasjement har noen som helst relevans for bedømmingen av VGs eventuelle brudd på Vær Varsom-plakaten. Klassekampen svarer forsåvidt godt på denne «kritikken»:

Historien om medarbeideren som søkte redaksjonsledelsen om å få barn, er en av de hyppigst sirkulerte anekdotene i avisas historie. Svaret var for øvrig ja. Den andre gjelder en medarbeider som var i svangerskapspermisjon da hun måtte slutte sammen med en rekke andre, under nedskjæringer da avisa var på konkursens rand i 1978.

Såvidt jeg kan forstå må derfor VGs tilsvar være på grensen av injurierende. Det hadde jo vært en morsom utvikling.