indregard.no
Politikk og samfunn

USA som diktatur

Naomi Wolf leker med de vanskelige tankene rundt skillet mellom demokratier og diktaturer. En rask observasjon viser at mange diktaturer har kommet til uten kupp, uten samtidig kritikk med tyngde, og uten at folk flest opplevde noe som et overgrep. Derfra forsøker hun å tegne et bilde av at USA er på vei mot diktaturet.

Det er en smule far-fetched, men hvis vi tenker oss skillet mellom demokrati og diktatur som en skala i stedet for en avgrunn, vil argumentene hennes i alle fall bringe tyngde bak antakelsen om at USA har gått i retning av diktaturets struktur. Bare fremtidige sivilisasjoners seierherrer, og deres historieskrivere, vil ha definisjonsmakt til å si hvor grensa mellom diktatur og demokrati skal settes på denne skalaen.

Artikkelen til Wolf er morsom å lese. Se for eksempel dette avsnittet:

Because Americans like me were born in freedom, we have a hard time even considering that it is possible for us to become as unfree – domestically – as many other nations. … Because we don’t learn much about European history, the setting up of a department of «homeland» security – remember who else was keen on the word «homeland» – didn’t raise the alarm bells it might have.

(Og før du avskriver hele artikkelen som retorisk og full av overdrivelser: det meste er på et langt mer edruelig nivå.)

Via Ali.