indregard.no
Politikk og samfunn, Tips og henvisninger

Repeating itself...

Hvis dette (og dette og dette) stemmer, er det fryktelig skumle greier. Friheten stopper ikke lenger ved din nestes frihets grense, men ved din herskers selektive øre?