indregard.no
Politikk og samfunn

Forskjellen på Arbeiderpartiet og Høyre

Er du en glad nihilist, eller har du et tragisk livssyn? Hvis du er en av nyliberalismens teknokrater, fordeler du deg på disse to kategoriene, i følge filosof Jon Hellesnes ved Universitetet i Tromsø.

Tanken er besnærende, og dikotomien har en forklaringskraft jeg personlig har savnet. Hva er egentlig forskjellen på Høyres nyliberalisme og Arbeiderpartiets? Begge vil jo privatisere Statoil og Telenor, selge ut, markedsstyre, amerikanisere, skrive opsjonsavtaler osv. Men de skiller seg likevel.

Høyrefolkene er de glade nihilister. Større forskjeller? Ja! Det er bare bra som insentiv for de fattige og en nødvendig konsekvens av bonuser til de rike. Om jeg har lagt ned tusen arbeidsplasser og får tjuefem millioner i bonus for det, er det vel fortjent. Jeg gjør samfunnet en tjeneste ved å være en gründer, en magnat, en ledestjerne på sosialdemokratiets mørke himmel.

Arbeiderpartiteknokratene har tragiske livssyn. Privatisere? Ja, i en ideell verden (les: Norge 1950) hadde ikke det vært nødvendig. Men nå, med den verdenen vi har, og den egoistiske og tåpelige befolkningen vi har, må vi dessverre spille med. Og tenk hvor mye verre det hadde vært hvis noen andre (les: den glade nihilisten) fikk styre denne utviklingen! Jeg har i alle fall moralske fiber (les: introduksjonskurs i AUF) nok til å være lei meg for at vi selge unna.

Interessant nok har vi derfor to grupper som ser på hverandre som tullinger, men som i praksis utfører nøyaktig de samme handlingene. Litt sånn som forholdet mellom AKP og NKP.