indregard.no
Politikk og samfunn

Forklaring?

Kristian Meisingset brifer med at han har lest om Alexis de Tocqueville i dagens Bla-blad. Det går imidlertid litt over stokk og stein når han prøver å tolke Tocquevilles spådommer om fremtiden inn i dagens situasjon:

Når verden blir rikere, og folk, relativt sett, blir likere, oppleves også gjenstående ulikheter som større. Og når dette blir et globalt spørsmål, er det enda mindre grunn til å glede seg over andres vekst: «Det er kun få som med begeistret kjærlighet vil brenne for hele menneskeheten.»

Det er svært vanskelig å forstå at gjenstående ulikheter oppleves som større når de blir mindre. Kanskje det kan skyldes at Meisingset tar faktisk feil: forskjellene i verden blir større. Og er det virkelig globaliseringsforkjemperne som brenner for hele menneskeheten, samtidig som de kjemper for privatisering av vanntilførselen på fattige landsbygder i Bolivia? Og snakker egentlig Tocqueville om globalisering i det hele tatt?

Meisingset bedriver ekstrapolering og religiøsifisering av politisk polemikk på et rent AKP-aktig nivå.