indregard.no
Politikk og samfunn

Å skrive historie

Et velkjent fyndord sier at det er seierherrene som skriver historien. Det har vel sjeldent vært illustrert bedre enn i gårsdagens regjeringsmøte i Sverige. Der vedtok regjeringen først at statlige kanaler til opinionsdannelse og påvirkning av befolkning måtte begrenses. Deretter vedtok de at Forum for levende historie skulle gis i oppdrag å informere den oppvoksende befolkning om kommunismens farer.

Via Ali.