indregard.no
Politikk og samfunn

Skattlegg utlendingene!

Wall Street Journals kommentator Gregory Mankiw (som også er professor ved Harvard) anbefaler en økning i beskatningen av bensin. Blant mange av de gode argumentene vi gjenkjenner fra den norske virkeligheten (miljø, svevestøv i byer, indirekte stimuli til utvikling av hydrogenbiler) har han et annet argument:

En økning i bensinavgiften vil føre til lavere forbruk, som vil føre til lavere oljepris, som igjen fører til at oljeproduserende land som Venezuela og Norge mister inntekter. USA får imidlertid økte inntekter. Med andre ord: Skattlegging av utlendinger!

(Bøffet denne fra EconLog)

miljø tips olje økonomi