indregard.no
Politikk og samfunn, Humor

Næringslivet aksjonerer

Det er alltid litt spennende når næringslivet aksjonerer. De er nemlig ekstremt lite erfarne på området, og blir derfor tilsvarende hjelpeløse. Nå finnes «Næringslivets kystaksjon», som er opptatt av at vi må få mindre miljøvennlig kraft i Norge.

Hjemmesiden er mildt sagt tendensiøs. For eksempel kan vi lese under «Fakta om energi»:

De som hevder at vindindustri er miljøvennlig og til det beste for norske lokalsamfunn og verdiskaping, snakker mot bedre vitende.

Kystaksjonen ser nemlig en konspirasjon. «Skal vi tro vindindustrien?», spør de retorisk. Konspirasjonen består av Kraftselskapene, som vil tjene masse penger på å eksportere ren norsk kraft til utlandet. De har lurt miljøbevegelsen til å tro at dette er lurt, mens de egentlig bare vil tjene penger.

Samtidig gjøres hele norskekysten til industriområde! «De svære industriområdene for vindkraft vil ødelegge kystnaturen uten å levere særlig energi.» Og fra tidligere i artikkelen: «Dersom dette skjer, vil norskekysten for all framtid være ødelagt som råvare for lokal verdiskaping, friluftsliv og andre lokale samfunns- og næringsaktiviteter.»

Vindmølleparker på fjellene langs kysten kommer til å «for all fremtid» ødelegge for kysten som «råvare for lokal verdiskapning»? Så fisken har tenkt å svømme sin vei? Ingen turister vil se Norge, når det er vindmøller i horisonten? Jordbruk, reindrift, oppdrett - alt forsvinner opp i vindmøllenes lydløse virvel? Jeg er usikker på om jeg skal kategorisere dette under humor eller politikk. Det får bli begge deler.

miljø alternativ energi nho