indregard.no
Politikk og samfunn, Humor

Vanlige folk: Kartet, terrenget og sinnet

Indregard.no satser på å ta vanlige folk mer på alvor. Minst en gang i uka skal jeg derfor sitere noen som er veldig vanlig.

Aftenposten tar i dag opp en fillesak: noen problemer med skattlegging av fri mobiltelefon, som altså ble innført fra og med 2006 gjennom Statsbudsjettet. Alle partier støttet forslaget. Vanlige folk, representert ved kommentarene til saken, skylder stort sett på sittende regjering. Det er selvsagt meningsløst, ettersom det var forrige regjering som foreslo dette, og alle partiene støttet det.

Noen mennesker fungerer slik at de finner ett svar for alle spørsmål, og de lar seg ikke affisere av fakta. Blant kommentarene finnes det en slik person: «bengt». Han har til alt overmål funnet ut at det var Høyre-regjeringa som foreslo skattleggingen, men det stemmer ikke med hans verdensbilde. Hva gjør vi da? Vi overser fakta! Kommentaren har tittelen «Sosialisme lenge leve»:

Når man har valgt sosialistene til å styre, får man slike vanvittige påfunn. Selv om den forrige regjering kom med ideen, var det sosialistene som vedtok den. Man får velge neste gang, om vil man ha slikt eller ikke.

Nei, kjære Bengt, du kan faktisk ikke velge om du vil ha slikt eller ikke. Alle partiene støttet forslaget.

politisk analyse