indregard.no
Blogging og medier

Blåbloggernes konspirasjonsidioti

Blåbloggerne har i det siste blitt supplert av en gruppe med en betydelig mørkere farge. Muslimhatet florerer i bloggverdenen. Denne FrP-inspirerte, halvrasistiske og epifenomenalistiske gruppa ser ut til å møte de mer tradisjonelle blåbloggerne på ett punkt: følelsen av at mediene konspirerer mot dem. De holder seg vanligvis for god til å hevde at mediene er styrt av jøder. Den slags overlates til nynazistene. I Norge er det venstresida som kontrollerer mediene.

Nå skal vi gjøre en reality check.

Norges største avis er Verdens Gang. Det er mye å angripe VG for, men det blir temmelig absurd å hevde at de er venstredreid. Man kan sammenligne lederne med partienes meninger, og finne at VG er klart oftest enig med borgerlig side. Hvis man går inn i selve artiklene, blir det naturligvis mer subjektivt. Men VG er opptatt av dårlige helsetjenester, høye alkoholpriser og veistandarder. De to siste er klare høyre-saker, mens den første er mer generell.

Norges nest største avis: Aftenposten. Jeg skal ikke nekte noen å kalle Aftenposten venstredreid, men det ville kreve en relativt heftig argumentasjon.

Norges nest største TV-kanal: TV2. Hvis «Holmgang» og Pål T. Jørgensens «Tabloid» er venstredreid, er jeg rene blodkommunisten. TV2-nyhetene har også mye av det samme saksfeltet som VG, men uten kommentarartiklene er det veldig vanskelig å sette en merkelapp. Men man kan vel trygt si at vinklingene og saksprioriteringen til TV2 og Klassekampen er ulike. Sjefen for TV2 er Kåre Valebrokk, en erklært høyremann.

Sjef for Norges største mediebedrift er John G. Bernander, også en erklært høyremann.

Medielandskapet er altså tilsynelatende langt fra venstredreid. Konspirasjonsavslørerne kommer da ofte trekkende med at SV- og RV-velgere er overrepresentert blant journalister, og at ingen FrPere er journalister. Det er to svar på dette.

  1. Det er redaktørene, ikke journalistene, som avgjør innholdet.
  2. Det er ingen FrPere som er leger, professorer, matematikere eller noen andre yrker som krever lengre høyere utdanning. Det skyldes at folk med høyere utdanning ikke stemmer FrP.

Å kreve at mediene skal ansette folk fra alle partier, uavhengig av kompetanse, tilsvarer at jeg mener at alle partier burde være representert som bedriftsledere. Alt for mange bedriftsledere stemmer Høyre og FrP, og det er en konspirasjon.

Den grunnplan-demokratiske venstresida ønsker å i langt større grad la demokratiet styre samfunnet gjennom en demokratisering av store økonomiske prosesser. Det krever langt mer diskusjon og folkeopplysning – altså medieaktivitet – enn høyresida trenger. Høyresida idealiserer en samfunnsstruktur der markedskreftene i større grad får virke, følgelig at folk bestemmer mindre. Dette er informasjonsmessig veldig mye lettere.

Det er derfor helt naturlig at flere folk på venstresida søker seg til jobber som journalister. Selve prinsippet om journalisme og kritisk samfunnsinformasjon ligger nærmere venstresida. Sosialistiske journalister søker ikke å påvirke folk til å stemme sosialistisk, men ønsker å informere og utfordre folk til politisk engasjement. Høyresida har langt fra det samme ønsket om folkelig engasjement: Folkebevegelsene har alltid vært det etablertes fiende.

tv2 blåbloggere mediemakt