indregard.no

Tag: tusenårsmålene

    9. april 2008

    O RLY?

    Tusenårsmålene blir ikke nådd , sier FN. Det er bare en måte å kommentere dette på: (For de som er så u-nerdete at de ikke skjønner denne…