indregard.no

Tag: steinar lem

    29. april 2009

    Dette skulle handle om Steinar Lem...

    …men jeg innser at mine ord ikke strekker til. Jeg aner ikke engang konturene av hvordan dette tapet må føles for Arachne . Kondolerer…