indregard.no

Tag: spareparadokset

  15. desember 2009

  Sliteparadokset

  Spareparadokset ( paradox of thrift ) sier at dersom hele befolkningen sparer en prosent mer av inntekten, vil dette redusere etterspørselen…

  7. juli 2009

  Spareparadokset er virkelig

  På de første innføringskursene i samfunnsøkonomi på Blindern lærer man om Keynes’ spareparadoks. Det brukes som en øvelse i å måle ut…