indregard.no

Tag: sliteparadokset

    15. desember 2009

    Sliteparadokset

    Spareparadokset ( paradox of thrift ) sier at dersom hele befolkningen sparer en prosent mer av inntekten, vil dette redusere etterspørselen…