indregard.no

Tag: rettsstat

    18. oktober 2011

    We can’t handle the truth

    I dag vil jeg minne om at Politiets Sikkerhetstjeneste, som vi tildeler utvidede fullmakter basert på en særlig tillit, mener at dette er…