indregard.no

Tag: press

    13. juni 2008

    Belønning og tilpasning

    Dette er opprinnelig en eksamensoppgave. Innledning Denne oppgaven vil drøfte to forklarings- og forbedringsmodeller for det som oppfattes…