indregard.no

Tag: Krugman

  7. juli 2009

  Spareparadokset er virkelig

  På de første innføringskursene i samfunnsøkonomi på Blindern lærer man om Keynes’ spareparadoks. Det brukes som en øvelse i å måle ut…

  15. desember 2008

  Samarbeid

  Nå har det blitt mye feministblogging i det siste. Tilbake til økonomien, og rett på den harde varianten. Paul Krugman argumenterer for en…