indregard.no

Tag: ida hjort kraby

    14. februar 2008

    Forvaltning

    En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak når…