indregard.no

Tag: forsikring

    25. august 2009

    Helseøkonomisk teori

    Resonnementene mine rundt private helseforsikringer er som følger: Etterspørselen etter helsetjenester (gitt av leger) er svært mye større…