indregard.no

Tag: ansvar

    14. september 2012

    Ansvar for egen undergang

    Er det ikke på tide å reise debatten om Lederens rolle? Når farer truer, settes Lederen på prøve. Det er i slike situasjoner vi skiller…