indregard.no
Humor

Verdens verdigste

Jeg brukte plassen i Morgenbladet til å få ut litt frustrasjon over det kvasireligiøse, pompøse språket Dignity Day bruker om seg selv. Det var deilig.

Vår verdighet styrkes når vi erfarer at situasjonen vi lever i muliggjør valg som bygger på våre umistelige rettigheter til å respektere vår selvrespekterende integritets selvfølte mulighetsrom.

via Verdens verdigste | Morgenbladet.

skole språk dignitiy day