indregard.no
Bak nyhetsfasaden

Loggført

I forbindelse med Dagsrevyens famøse reportasje om den menneskehandelsdømte romkvinnen, har det kommet avsløringer av NRKs interne logg. Dette har inspirert Bak nyhetsfasaden til å undersøke de interne diskusjonsloggene i andre organisasjoner

«Kjempebra pressekonferanse av sikkerhetssjefen. Veldig viktig at han fikk brukt mye tid på vårt store hovedfokus på utfordringene i forhold til utvikling av petroleumsressursene off-continent. Vi hadde en diskusjon om vi burde ha gått grundigere inn på dette med at vi visste om terrortrusselen, men valgte å ikke gjøre det, fordi det ville komplisere hovedbudskapet vårt om at vi har gjort jobben vår godt.» (Statoil, 2013)

«Perfekt håndtert av Synne og Torgeir i denne saken. Et grundig arbeid ligger til grunn for den entydige og klare konklusjonen. Det oppstod en uenighet om vi burde påpeke om at neologismer, ifølge boka, er noe litt annet enn vi skriver i rapporten, men vi valgte å la det ligge. Vi må huske på at hvis det hele blir for komplekst, vil budskapet vårt forsvinne. Vi kan ikke tenke oss at noen vil pukke på en slik liten detalj.» (Den rettsmedisinske kommisjon, 2011)

«En glitrende radiotale av ministeren. Det er av stor betydning for vår nasjon at budskapet gjøres tydelig og klart for det norske folk: vi står sammen! Vi vurderte å ta med opplysningene om at tyskerne angrep først, men vi syns det på dette tidspunktet er langt viktigere å gi en fremstilling uten unødige motforestillinger.» (Regjeringen Quisling I, 1940)

«Grundig og inspirerende reportasje av vår journalist. Det er vår oppgave å gå mediene etter i sømmene, og det er viktig å få frem at statskanalen ikke har fortalt hele sannheten. Vi valgte å ikke gå inn på at alle historier er utsnitt av sannheten. Vi vurderte å publisere all korrespondanse og hele loggen, men det ville komplisere saken. Et lite utdrag viser tydelig hva vi forsøker å si.» (journalisten.no, 2013)

Bak nyhetsfasaden vurderte også å ta med eksempler som viser hvordan redaksjoner diskuterer, problematiserer og drøfter seg frem til mer nyanserte og gode saker, men vi valgte å holde det enkelt, av respekt for dere enkle peoner av noen lesere.


Trykket i Morgenbladet, 1. februar 2013. Foto: iangbl på Flickr, Creative Commons attribution-lisens.

mediekritikk