indregard.no
Bak nyhetsfasaden

Mal for evidensbasert pressekonferanse

(Kristin: Stryk første alternativ i parentesene ved dårlige resultater, og motsatt ved gode.)

Norges fremtid sitter i dag bak skolepulter i det ganske land. Den største andelen av vår nasjonalformue er faktisk mennesker, ikke oljepenger. Jeg er derfor begeistret for at oppmøtet på denne pressekonferansen er like stort som i fjor.

I dag kom resultatene fra [internasjonal undersøkelse]. Siden sist har det blitt [bedre | verre]. Dette er veldig interessant [og viktig | men det gir ikke hele sannheten]. Vi må huske på at testene som brukes i [undersøkelse][er laget av verdens beste forskere \| tester bare en liten del av elevenes kompetanse].

Derfor er det, på en dag som denne, grunn til [å feire! | å ta resultatene med en klype salt.]

Den [sterke | urovekkende] utviklingen viser at SV har rett, og at høyresida er på full retrett i skolepolitikken, ikke minst fordi vi fått bekreftet at den norske skolen har [små | store] forskjeller mellom de beste og svakeste elevene. Dette viser det vi alltid har sagt, nemlig at den norske fellesskolen [lykkes | må prioriteres foran høyresidas ønske om flere privatskoler].

Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke alle de flinke skolefolkene, som hver eneste dag står på «for unga». Selv om vi nå [er på rett vei | fortsatt sliter med effektene av privatskolene fra Bondevik II], kan vi ikke [stoppe der | gi opp så fort].

I [Sverige | Finland | Danmark] er resultatene dårligere enn sist. Den norske [suksessen | tilbakegangen] er altså [ikke en selvfølge | forårsaket av større konjunkturer enn de vi selv råder over].

Som sagt, det er nasjonalformuen vi snakker om. Det ville være svært uheldig om disse [gode | dårlige] resultatene blir brukt til politisk spin og valgkamp. Unga våre er mye viktigere enn som så.

skole pisa pirls timss kristin halvorsen politikerspråk