indregard.no
Bak nyhetsfasaden

Metaformorfose

Ledelsen ved Metaforologisk institutt har varslet sin egen oppsigelse etter at instituttet begikk en alvorlig metaforbrytelse i sitt forsøk på å generere adekvate metaforer for den siste tidens opptøyer knyttet til YouTube-filmen «The Innocence of Muslims».

Instituttet valgte, som sin første tilnærming, å skildre hele opprøret som den klassiske filmscenen der mobbeofferet (muslimene) til slutt sprekker og tar igjen på mobberen (Vesten).

– Og det var jo greit nok, det. Men så drepte de den amerikanske ambassadøren i Benghazi, sier avtroppende direktør Varig Merkelapp i Metaforologisk institutt.

Løsningen ble å bytte sjanger, fra den klassiske ungdomsfilmen til det langt mørkere hevndramaet. Filmen (gjenferdet) overbeviser Hamlet (muslimene) om at onkel Claudius (Vesten) står bak drapet på hans far (den muslimske verdens fattigdom). Hamlet klekker deretter ut en grusom hevn for Claudius, men i stedet for å ramme Claudius selv stikker de dolken (geværet) rett i hjertet på Polonius (den amerikanske ambassadøren).

Det viser seg imidlertid at det Hamlet egentlig ønsker seg, den vakre Ofelia (anerkjennelse, rettferdig fordeling og likeverd) blir vanskeligere å oppnå fordi Hamlet drepte hennes far Polonius, og til slutt ender Ofelia opp druknet (har muslimenes sak blitt svekket av hele opptrinnet).

– Så langt hang vi definitivt med. Denne metaforen virker, og er i tillegg Shakespearsk. Dette var råstoff for tusener av intellektuelle bakgrunnsartikler. Men neste utvikling ga oss virkelig trøbbel, sier direktøren.

Senere i uka ble det nemlig sannsynliggjort at filmen er produsert av personer med tilknytning til den koptiske minoriteten i Egypt. Denne kristne folkegruppa har, etter århundrer med forfølgelse fra den ortodokse, kristne kirka i Romerrikets storhetstid, erfart at også deres islamske ledere var i stand til å forfølge dem.

– Det var her vi begikk kardinaltabben. Vi skrev inn en ny karakter i Hamlet, sier direktøren.

Den nye karakter var Hamlets lillebror Koptus (kopterne). I denne nye metaforen døde kongen en naturlig død. Men Koptus lurte Hamlet til å mistenke sin onkel Claudius (Vesten) ved å vise seg for Hamlet i et gjenferds skikkelse (YouTube-filmen). Men lillebroren er den egentlige helten i historien, fordi Hamlet over flere år hadde mobbet ham for hans briller (muslimene har forfulgt kopterne for deres meninger).

– Jeg er den første til å innrømme at dette var et overtramp mot metaforkunsten. Men Hamlet gjør seg som tenåringsdrama, det må du innrømme, avslutter direktøren.

Trykket i Morgenbladet 28. september 2012.

islam innocence of muslims islamisme karikaturstrid