indregard.no
Politikk og samfunn

Tilfeldig? Neppe!

Faksimile fra Klassekampen
Faksimile fra Klassekampen

I dag skriver Klassekampen om en undersøkelse som viser at mens 31 % av SV-velgere deltok i sorgmarkeringer etter 22. juli, var det bare 12 % av Frp-velgerne som gjorde det samme.

Det er et interessant funn, men ikke som en kritikk av Frp eller velgerne deres. Det viser to forhold: for det første at markeringene også fikk form av en støttemarkering for flerkultur (noe også informanter oppgir som årsak i undersøkelsens kvalitative del), og for det andre tror jeg beredskapen til offentlige markeringer av alle slag er større på venstresida og større for folk med høyere utdanning (men det har jeg ikke tall på).

Det var dog bare en lang innledning for å le litt av Per Sandberg, som uttaler følgende:

Frps nestleder Per Sandberg tror imidlertid ikke at det var spesielle verdispørsmål som gjorde at hans velgere holdt seg hjemme.

– Dette har jeg ingen formening om, men det kan jo like gjerne være tilfeldigheter som står bak disse tallene, sier han.

Undersøkelsen hadde et representativt utvalg på 1011 personer.

statistikk FrP 22. juli