indregard.no
Politikk og samfunn

Kaniner

Fremskrittspartiet bedriver for tiden et rekordforsøk: hvor mange ulike dyr kan man klare å sammenligne en folkegruppe med før de forsvinner for godt?

Nå har Per Sandberg kommet frem til at «de skal ut». Det dreier seg altså om rumenske tiggere. Begrunnelsen er, selv etter en fremskrittspartisk målestokk, oppsiktsvekkende.

– I helgen så jeg det var en situasjon hvor en rumener hoppet rundt i kanindrakt.

– Skal man bli utvist hvis man går med kanindrakt?

– Nei, men dette utvikler seg til at det skaper uro. Og da er politiets og nasjonens oppgave å skape ro.

You can’t make this shit up. Deportasjon til Gressholmen venter trolig for alle i kanindrakt.

Det er, som @slettholmen påpeker, i det minste en viss konsekvens i Frps motforestillinger mot heldekkende klesplagg.

fremskrittspartiet tigging romfolk kaniner rumenere