indregard.no
Bak nyhetsfasaden

Sju av åtte støtter bøndene

Kommentatorer og eksperter har lenge gått ut fra at folket har liten sympati for bøndenes krav. I andre undersøkelser gir folk uttrykk for at de gjerne vil ha billigere mat, og at de ikke får sympati med bøller som tar brødet ut av matboksen deres. Men en ny undersøkelse gjør ekspertenes synsing til skamme.

– Alt for lenge har vi gått ut fra at folk vil bruke penger på noe annet enn bønder, forteller Sindre Mehl, Nationens landbruksstatistiske redaktør.

Og det er nettopp avisen Nationen som har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra bondelaget. Et av spørsmålene som stilles er «mener du at det er rivende, ruskende umulig for Staten å gå med på de rimelige kravene som bøndene så ydmykt fremsetter for å berge norsk mat?». Et knapt flertall har svart «vet ikke» på dette spørsmålet. Men blant de som skjønte spørsmålet, svarte en tredel «nei», en tredel «ja» og en tredel «mø».

– Budskapet var klart: mer forskning var nødvendig for å få oppklart folkets innerste tanker, utdyper Mehl.

Det neste steget ble derfor å finne nøyaktig hvilken andel av oljefondet norske forbrukere var villig til å gi bort for å sikre norsk mattrygghet og -suverenitet, samt å besørge tilstrekkelige mengder pølsebrød for å forhindre at den østfoldske skikken med pølse i vaffel spredte seg unødig.

– Astronomiske summer, som i norske landbruksoppgjør, er vanskelige å fatte. Vi tenkte derfor vi skulle oversette dette til en konkret størrelse. Løsningen fant vi i den kinesiske tradisjonen, fortsetter Mehl.

Undersøkelsen viste, til alles store overraskelse, at nordmenn ønsket å gi hele oljefondet til bøndene. Respondentene ble vist et sjakkbrett. De fikk velge mellom å gi 900 millioner med en gang, slik staten tilbyr, eller å gi én krone for den første ruta, to kroner for den andre, og så fortsette å doble beløpet for hver av de 64 rutene.

– Resultatet var at sju av åtte valgte den siste løsningen, som innebærer å gi 9 trillioner til bøndene, eller tre millioner ganger oljefondets verdi i dag. Vi rundet dette nedover til ett oljefond, avslutter Mehl.

statistikk landbruk