indregard.no
Bak nyhetsfasaden

Absolutt fritt

Bak nyhetsfasaden, en satirespalte i Morgenbladet, 30. mars 2012.

Hei! Her er en revidert versjon av «med rett til å krenke». Kan vi erstatte det jeg skrev i Dagbladet på mandag med dette? Mvh. Siv.

Et samfunn som er «litt demokratisk» er ikke et demokrati. I dag er ytringsfriheten en rettighet de fleste i vår del av verden tar for gitt. Men den er under et betydelig og økende press.

Hvis ytringsfriheten skal ha en hensikt, må den være absolutt. Holdningen fra ledende Arbeiderparti-folk de senere årene har vært å ta ytringsfriheten i forsvar, samtidig som de henger på et omfattende, disiplinerende «men».

Først og fremst er dette manifestert gjennom nyordbastarden «ytringsansvar», satt til verden av AUF-leder Eskil Pedersen. Men også i rettssalene har vi denne uken sett en alvorlig innskrenking av ytringsfriheten: Den frittalende mulla Krekar ble arrestert og fengslet for sine meninger. Han måtte sone fordi han ikke viste ytringsansvar.

Videre har det kommet meg for øre at stadig flere ønsker forbud mot visse ansiktsdekkende klesdrakter og symboler i det offentlige rom. Attpåtil er det noen som vil begrense mulighetene til å spre visse budskap fra høye tårn. En slik utvikling er et dramatisk angrep på ytringsfriheten. Det er desto mer bekymringsverdig at det kommer fra partiet jeg selv leder. Jeg har derfor besluttet å legge ned forbud mot at mine folkevalgte ytrer slik propaganda.

Det er ikke dialog, som alltid søker kompromisser, som har gitt oss de store, meningsfulle videreutviklingene av våre samfunnsideer. Fornærmelsene og krenkelsene har langt oftere brakt verden fremover.

Oppblomstringen av radikal islam i Europa er en betydelig ufordring for våre demokratiske kjerneverdier. Svaret på utfordringene dette kulturmøtet bringer kan aldri være å svikte ytringsfriheten. Mulla Krekar må snarest få en plattform for å spre sine ideer, slik at vi kan videreutvikle og bringe verden fremover.

FrP ytringsfrihet hijab mulla krekar trusler