indregard.no
Politikk og samfunn

The times they are a-changin'...

Frps oppslutning på meningsmålinger,2008-2012
Frps oppslutning på meningsmålinger,2008-2012

Se på grafen over. Den viser Frps oppslutning på meningsmålinger for stortingsvalg siden 1. januar 2008. Valgresultatet i 2009 er plottet inn som horisontal, stiplet linje. En enkel trendlinje er plottet oppå. På det meste var partiet målt til 34 prosent oppslutning. På lørdag kom en måling på 9.8. Er den målingen riktig, er partiet satt 25 år tilbake i tid. I 1989 slo partiet endelig gjennom lydmuren, med en oppslutning på 13 %. I 2009 nådde de sin hittil høyeste oppslutning i valg på 23 %.

Fra toppen på 30 % har trendlinja, som altså «overser» de mest ekstreme utslagene på meningsmålingene, blitt halvert. Den ligger nå på 15. Den nøyaktig motsatte bevegelsen har Høyre gjort. Fra en bunn under 15 høsten 2009 (sist valg!), har de nå en trend på 30 %. Også SV har prestert en halvering, fra 8 % rundt valget til i overkant av 4 nå. Andre partier er ikke i nærheten av slike endringer (se grafen nederst). Skulle den nyeste målingen varsle at Frp nå vil etablere seg på skarve 10 %, vil de være redusert til en tredel.

Vi er altså vitne til et fascinerende skifte på høyresiden. Det er definitivt ikke én enkelt sak eller hendelse som har skapt misèren for partiet. Fallet i oppslutning etter 22. juli bidro bare til å bekrefte en allerede synkende kurve. Spørsmålet om hvor lenge Siv Jensen kan bli sittende må melde seg for Frp. Hennes strategi for å gjøre partiet «striglet og regjeringsklart» ser ut til å ha klippet vekk appellen.

En ting virker tydelig: det blir nødvendig for mange av Frps stortingsrepresentanter å finne seg nye jobber etter valget i 2013. I dag er det 41 av dem. I følge siste meningsmåling mister 61 % av dem jobben.

PS: Mine beregninger viser at det er klare og systematiske forskjeller på analysebyråene når de måler Frp. Men det byrået som målte Frp til 9.8 har ikke noe signifikant avvik fra snittet i en lineær regresjonsmodell. De har heller ikke noen track record på å bomme veldig mye verken den ene eller andre veien. Nå er ikke dette noen perfekt måte å måle hvor dyktige målerne er, bare en første tilnærming, men  det er altså ikke noe som umiddelbart skulle antyde at vi bør ta måleresultatet med salt. Bortsett fra at det er ekstremt lavt, da.

Alle partienes oppslutningsendringer, alle meningsmålinger, 2008-2012.Legg merke til at skalaen er ulik for hvertparti.
Alle partienes oppslutningsendringer, alle meningsmålinger, 2008-2012.Legg merke til at skalaen er ulik for hvertparti.
statistikk FrP meningsmåling høyresida