indregard.no
Politikk og samfunn

Newsflash! Ekstremt få lærere mobbes digitalt

I følge en internasjonal undersøkelse TV2 har skumlest, rapporterer 10 % av lærerne at de er blitt mobbet på nettet eller kjenner en kollega som har blitt mobbet. Jeg er på et langvarig korstog mot denne typen undersøkelser. Når spørsmålet stilles på denne måten er det alltid forid oppdragsgiver vil overdrive, som da Dagens Næringsliv spurte om folk hadde snyltet på trygda eller kjente noen som har snyltet på trygda.

Hver lærer har i snitt et sted mellom femti og hundre kollegaer. Det betyr at denne undersøkelsen viser at mellom én og to promille av lærerne blir mobbet på nettet. I norsk målestokk noe sånt som mellom 150 og 300 lærere - dersom tallene er overførbare til norske forhold. Erfaringen fra øvrig mobbing er at Norge generelt har lavere frekvens enn andre land, og det gjelder trolig også dette, selv om datakyndigheten blant norsk ungdom kanskje bidrar til litt mer mobbing på nett.

Altså: det er et problem hvis lærere mobbes, men er tallene riktige betyr dette at problemet er minimalt sammenlignet med andre, langt mer alvorlige problemer i skolen.

Og hvem er oppdragsgiveren for dette statistiske mølet? Norton. De selger ulike løsninger for sikkerhet og overvåking av nettbruk.

statistikk skole lærere mobbing