indregard.no
Politikk og samfunn

Den røde fare

A propos Marte Michelets kommentar i dagens Dagbladet, skriver formannen i Fpu, Ove Vanebo på Facebook:

Merkelig kronikk fra Marte Michelet, der hun blåser i alle statistikker. Hun trekker frem sin mann, Ali Esbati, og lurer på om han kommer til å utgjøre en «muslimsk trussel». Nei, han utgjør en fare fordi han - i likhet med kona - sprer sosialistiske ideer. De er en mye større fare enn de fleste innvandrere i Norge.

Smiger fra uventet hold, der altså, for Marte, Ali og andre sosialister i Norge. Den samme typen smiger som ledet til massiv overvåking av alle radikale i landet, riktignok, men smiger likefullt. Takk, takk Ove! Jeg vil gjerne være en trussel i dine øyne.

Innvandring FrP FpU vanebo