indregard.no
Politikk og samfunn

Tre bølger

Det hersker en viss forvirring om formen på en bølge. Jeg er vokst opp blant fiskebåter i Nord-Norge, og føler derfor kallet til å oppklare dette vesentlige samfunnsproblemet.

Kristin Skogen Lund, NHOs president – det betyr leder – mener det er tre truende bølger i horisonten: en trygdebølge, en eldrebølge og en innvandringsbølge. Vi må kunne gi NHO rett i at andelen eldre de neste hundre årene ligner en bølge: det vil bli mange flere, og så vil det bli færre igjen. Opp og ned. Innvandring ligner ikke mye på en bølge, mer en veldig slak bakke. Men mest alvorlig er NHOs påstand om trygdebølgen. Den er nemlig helt flat.

Les hele min kommentar hos Manifest Analyse.

nho uføretrygd sykelønn trygdedebatten