indregard.no
Politikk og samfunn

Nøytral om dagen, NATO om natten

I 2007 skulle Fredrik Reinfeldt besøke George W. Bush i Washington, og i den anledning møtte han den amerikanske ambassaden i Stockholm. Bakt inn i et relativt uinteressant telegram fra dette møtet, finner vi følgende avsnitt, gradert «hemmelig»:

Swedish military and civilian intelligence organizations are strong and reliable partners on a range of key issues, particularly making a significant contribution to our understanding of events inside the Russian military and  in Iran’s nuclear ambitions. […] Due to domestic political considerations, the extent of this cooperation in not widely known within the Swedish government and it would be useful to acknowledge this cooperation privately, as public mention of the cooperation would open up the government to domestic criticism.

Samarbeid mellom etterretningstjenestene i Sverige og USA er naturligvis kontroversielt i publiken, men at graden av samarbeid er ukjent i regjeringen er temmelig overraskende. Det betyr med andre ord at det foregår etterretningsutvekslinger og -operasjoner som holdes hemmelig for deler av regjeringen. Ukjent av hvilken grunn har svensk etterretning god informasjon om Iran, og litt mer ventet har de kunnskaper om Russland.

For å være mer konkret: Årsaken til at dette avsnittet er nevnt i telegrammet, er at Bush måtte advares mot å si noe om etterretningssamarbeidet i samtalene i Washington. Hvem var så tilstede på disse samtalene? Følgende personer: statsminister Reinfeldt, hans statssekretær Nicola Clase, statssekretær i UD Frank Belfrage, stabssjef Johan Frisell, EU-rådgiver ved statsministerens kontor Katarina Mascarenhas, seniorrådgiver i miljøverndepartementet Anders Turesson, sjef for amerikaavdelingen i UD Håkan Malmqvist, statsministerens politiske rådgiver Maria Elgstrand og pressesekretæren Oscar Hallén.

Hvem av disse måtte ikke få vite?

I et annet avsnitt skriver ambassadøren det som er velkjent for alle interesserte, nemlig at svensk «nøytralitetspolitikk» forlengst er erstattet av en rolle som støttespiller for amerikansk utenrikspolitikk.

Sweden’s official security policy is non-participation in military alliances during peacetime and neutrality during wartime. Its active participation in the NATO Partnership for Peace and its role in leading the European Union’s 1,500 troops-strong Nordic Battle group give the lie to the official policy.

Min utheving.

Dette dokumentet underbygger mistanken om at svenske politiske eliter bevisst har bygd opp et samarbeid med amerikanerne som de visste ikke hadde støtte i folket eller Riksdagen. Det hadde vært interessant å se eldre dokumenter fra Stockholm også. Når begynte denne tilnærmingen? Før eller etter Palme-drapet?

Merk at disse vurderingene ikke er referater av hva Reinfeldt fortalte amerikanerne, men amerikanernes egen vurdering. Det er altså ingen insentiver til overdrivelser eller løgn – det er all grunn til å anta at dette er ambassadørens oppfatning av virkeligheten.

sverige usa NATO wikileaks cablegate